ساعت پذیرش  : صبح و عصر

هر روز از شنبه تا چهارشنبه

صبح : 9:30  الی 12:30

عصر : 17 الی 21

_

راه های ارتباطی با دکتر کوشا پورریاحی

    مشاوره پزشکی

    جهت دریافت مشاوره با دکتر کوشا پورریاحی بر روی دیافت مشاوره کلیک کنید .