خدمات_

لیست خدمات ارائه شده توسط دکتر کوشا پورریاحی

جراحی پوست و ترمیمی

جراحی پوست و ترمیمی امروزه به ابعاد وسیع تری دست یافته... 

زخم مزمن و دیابتی

لزخم های مزمن و دیابتی : به زخم هایی که طی ۶ هفته درمان صحیح بهبود نمی یابند

درمان واریس

واریس نوعی بیماری وریدی است که در زنان بسیار شایعتر است و با افزایش سن بیشتر نیز ..

دسترسی عروقی

در این مقاله راجب ایجاد دسترسی عروقی برای دیالیز میپردازیم. برای اینکه دیالیز انجام..